PRZEPISY DOTYCZĄCE APTECZEK DO SZKOŁY
Istnieje obowiązek, by każda szkoła posiadała apteczkę pierwszej pomocy. Nie ma jednak przepisów, które jasno określałyby zawartość takiej szkolnej apteczki. Ilość apteczek, usytuowanie oraz ich wyposażenie powinno się ustalić w porozumieniu z lekarzem, który sprawuje opiekę zdrowotną nad uczniami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

ZAWARTOŚĆ SZKOLNEJ APTECZKI
Apteczki do szkoły nie powinny zawierać żadnych leków, ponieważ nie wiadomo jakie leki może przyjmować uczeń. Natomiast musi mieć tylko środki opatrunkowe oraz artykuły sanitarne. Tylko lekarz może przypisać lekarstwa, dlatego jeśli uczeń jest chory, to sam musi zadbać o odpowiednie tabletki i nosić je przy sobie. Wszystko dlatego, ponieważ nie wiadomo, czy podczas podania jakiegoś popularnego leku przeciwbólowego nie dojdzie do uczulenia.

Oprócz leków w apteczce nie powinny się znajdować również płyny dezynfekujące, ponieważ pojemniki, w których się one znajdują, mogą być nieszczelne. W tym celu można użyć gazy wyjałowionej.

Każda apteczka do szkoły powinna zawierać instrukcje do udzielania pierwszej pomocy, a także zestaw niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy, które są umieszczone w odpowiedniej szafce. Dodatkowo powinna być ona przede wszystkim przejrzysta oraz zawsze gotowa do użycia, a także łatwa do uzupełnienia.

Do obsługi apteczki trzeba wyznaczyć osobę, która jest odpowiedzialna za jej utrzymanie w należytym porządku oraz stanie, który umożliwia jej natychmiastowe użycie. Taka osoba jest również odpowiedzialna za jej uzupełnianie w miarę stopniowego wykorzystywania.

Apteczka szkolna dostępna jest tutaj – https://www.sklepratownik24.pl/apteczki-z-wyposazeniem/apteczka-szkolna-2-w-plecaku-wodoodpornym.html

Related Posts